دریافت اپلیکیشن اندروید سیتی سنتر

برای دریافت اپلیکیشن کلیک کنید :

دانلود

راهکارهای ما

پنج حوزه اصلی راهکارهای ما

•  مدیریت هوشمند فرآیندهای کسب و کار (BMP)

•  تجارت برپایه موبایل و اینترنت (EMC)

•  اتوماسیون ساختمان (BAS)

•  مدیریت ناوگان ترابری (FMS)

•  مدیریت هوشمند رویدادها (ESM)

محصولات ما

محصولات ما در حوزه فناوریهای نوین

•  دستگاه کنترل ناوگان حمل بار و مسافر

•  دستگاه هوشمند محافظ کل برق ساختمان

•  مکان یاب مسیر تردد وسایل نقلیه

•  انواع وب کیوسک اطلاع رسانی

•  و ...

پروژه های ما

لیستی از پروژه های شرکت

•  طراحی و پیاده سازی سامانه جامع اتوماسیون تغذیه

•  اجرای و تدوین طرح جامع کنترل تردد

•  برگزاری هوشمند و مکانیزه همایش

•  طراحی و ساخت سامانه جامع اتوماسیون ترابری 

•  و ...

Our Latest Projects